Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby.

Úrazové alebo životné poistenie

Hľadáte najmä poistenie rizík? Vyberte si úrazové, rizikové poistenie bez sporiacej zložky.
Myslíte popri poistení svojho života a zdravia aj na svoju budúcnosť či dôchodok? Poistite sa aj so sporením.

Kto rozmýšľa nad životným poistením, má na výber niekoľko variantov poistenia. Výber konkrétnej životnej poistky by mal odrážať požiadavky a potreby klienta: tradičné kapitálové životné poistenie, modernejšie investičné životné poistenie, detské životné poistenie alebo rizikové poistenie bez sporiacej zložky.

Kapitálová životná poistka má pre klienta niekoľko výhod. Už pri podpise zmluvy vie, koľko dostane od poisťovne, ak sa dožije konca zmluvy. Okrem toho má možnosť získať ďalší výnos v podobe podielu na výnose poisťovne. Ročný výnos je garantovaný až do konca trvania zmluvy, bez ohľadu na to, akú výšku majú úrokové sadzby na trhu. Bohužiaľ, pri takejto poistke (s minimálnym úrokom) nemôže klient očakávať zaujímavé zhodnotenie svojich finančných prostriedkov vložených do poistky.

Úročenie kapitálových poistiek je konzervatívne, veľkým rizikom pre úspory je inflácia. Tá môže byť vyššia ako miera zhodnotenia peňazí. Štatistiky z akciových trhov ukazujú, že zhodnotenie 8 % - 12 % ročne je reálne pri dodržaní stanoveného investičného horizontu. Investičné životné poistenie sa vyznačuje vysokou flexibilitou, negarantuje však úrok, ale dáva možnosť vybrať si investičnú stratégiu – od málo ziskovej a pomerne istej až po ziskovú, ale rizikovú. Riziko zhodnotenia sa tak presúva na klienta. Na trhu však klient môže nájsť veľmi zaujímavé možnosti poistenia vrátane netradičných foriem sporenia, ktoré umožňujú dosahovať zaujímavé výnosy.

Rizikové životné poistenie je určené najmä pre klientov, ktorí majú rôzne finančné záväzky (napr. hypotéka) a od ich príjmu závisia ďalšie osoby (živitelia rodiny). Riziková poistka zabezpečí v prípade úmrtia poisteného výplatu dojednanej poistnej sumy pozostalým. V rizikovom poistení si už možno dnes dojednať krytie na akékoľvek riziká (denných dávok vrátane PN, chorôb a operácií, kritických chôrôb).

Detské životné poistenie, či už detské kapitálové poistenie alebo detské investičné poistenie, je jednou z možností ako zabezpečiť dieťaťu úrazové poistenie (keďže najmä deti a mládež sú vystavené zvýšenému riziku úrazov) a sporenie finančných prostriedkov, ktoré v dospelosti môžu poslúžiť ako štartovné do života, dar alebo na ďalšie štúdium. Odkladaním malých pravidelných čiastok tak môžete v budúcnosti pomôcť svojmu potomkovi v jeho ďalšej etape života.

Hľadáte moderné a flexibilné životné poistenie?

 • s neobmedzeným počtom poistených na jednej zmluve
 • maximálne flexibilné - možno meniť úplne všetko
 • s možnosťou sporiť s garantovaným úrokom alebo cez investičné fondy (kedykoľvek možno zmeniť stratégiu), kryptomenu
 • zmluvu možno zrušiť bez poplatku, alebo predčasne vybrať nasporené peniaze v zmysle poistných podmienok
 • široký rozsah komplexného krytia
 • poistenie pre každého už od 0 rokov

Neváhajte a navšívte našu kanceláriu v Brezne.

Úrazové poistenie

Kto chce byť úrazovo poistený (no nechce si sporiť), nemal by voliť životnú poistku, ale úrazovú poistku. V dnešnej dobe plnej zhonu sú ľahšie či vážnejšie úrazy s trvalými následkami (čiastočná, trvalá invalidita), v horšom prípade smrteľné úrazy, súčasťou každodenného života a asi neexistuje človek, ktorý by nezažil, nepoznal alebo nemal vo svojom okolí niekoho, kto utrpel nejaký úraz. Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu.

Čo možno poistiť cez úrazové poistky:

 • trvalé následky úrazu (lineárne a progresívne plnenie)
 • smrť v dôsledku úrazu
 • denné odškodné počas doby hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu
 • ďalšie pripoistenia (napr. liečebné a zachraňovacie náklady s asistenciou, zodpovednosť za škodu)


Kto potrebuje širšiu poistnú ochranu, môže využiť moderné produkty rizikového životného poistenia.

Rizikové životné poistenie

Vyskladajte si poistnú ochranu podľa vašich potrieb a všetko za výhodnú cenu:

 • Smrť
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu (aj s progresívnym plnením)
 • Denné odškodné pri hospitalizácii z dôvodu úrazu alebo choroby
 • Denné odškodné za nevyhnutnú dobu liečby úrazu
 • Denná dávka v prípade práceneschopnosti (PN)
 • Chirurgické zákroky a operácie
 • Kritické (civilizačné) choroby
 • Invalidita

Rizikové životné poistenie možno dojednať na jednej zmluve aj pre väčší počet osôb (aj bez príbuzenského vzťahu), pričom každá osoba môže mať rôzne, iné pripoistenia.

To najdôležitejšie na záver. Hľadať a uzatvárať poistenie života a zdravia v čase, keď už máte zdravotné problémy, vážnejšie úrazy za sebou či plánované operácie, nemá význam. Myslite na poistenie podstatne skôr.

Neváhajte a navštívte našu kanceláriu!