Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Prečo cestovné poistenie

Dôvodov, prečo uzavrieť kvalitné cestovné poistenie, je viacero.

Cestovné poistenie je už dnes takmer nevyhnutnou súčasťou každej dovolenky alebo služobnej cesty v zahraničí. Ošetrenie (aj bežného) úrazu v zahraničí môže vyjsť na niekoľko stoviek či tisíc eur, nehovoriac o výdavkoch pri prevoze telesných pozostatkov zomrelého zo zahraničia na Slovensko.

Cestovné poistenie vás ochráni pred rizikami náhleho ochorenia, úrazu (úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov), straty batožiny či zodpovednosti za škodu inej osobe, súčasťou cestovného poistenia sú aj asistenčné služby v zahraničí.

Klient si môže dojednať krátkodobé cestovné poistenie (napr. typické sú niekoľkodňové letné či zimné dovolenky v zahraničí) alebo celoročné cestovné poistenie. Ak nás navštívite v našej kancelárii, nájdeme vám najvýhodnejšie cestovné poistenie a odporučíme konkrétne pripoistenia podľa vašej potreby.

Alebo sa poistite pohodlne online cestovné poistenie cez internet - s okamžitou platnosťou, stačí len uhradiť poistné.