Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Pokiaľ podnikáte a máte záujem o poistenie podnikateľských rizík, navštívte nás a informujte nás o vašich požiadavkách na poistenie.

Vzhľadom na špecifiká každej podnikateľskej činnosti sa vypracováva individuálna ponuka poistenia reflektujúca konkrétne požiadavky na rozsah krytia.

Ponúkame Vám komplexné poistenie:

  • nehnuteľného a hnuteľného majetku
  • poistenie vozového parku, súborové - flotilové poistenie vozidiel
  • zodpovednosti za škodu
  • poistenie profesijnej zodpovednosti
  • stavebno-montážne poistenie
  • poistenie strojov a elektroniky
  • poistenie dopravcov