Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Prečo havarijné poistenie

Havarijné poistenie (tiež nazývané kasko) je dobrovoľné, nepovinné poistenie, vďaka ktorému majiteľovi, resp. držiteľovi vozidla poisťovňa poskytne poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou zvyčajne je krádež alebo poškodenie vozidla. Majiteľ vozidla tak má zdroje na jeho opravu alebo kúpu nového auta.

Ak financujete motorové vozidlo cez leasing alebo úver, finančná spoločnosť (leasingová spoločnosť) od vás požaduje havarijnú poistku počas doby financovania, splácania vozidla, v takomto prípade je poistné plnenie vinkulované v prospech tejto spoločnosti (vinkulácia).

Havarijné poistenie na rozdiel od PZP kryje škody na vašom vlastnom vozidle, či už spôsobené inými osobami alebo vozidlami, ale aj vašim vlastným konaním.

Napriek tvrdeniam niektorých ľudí, že havarijné poistky sú drahé, pomer ceny havarijnej poistky k možnému poistnému plneniu (už aj pri najbežnejšej škode - výmene čelného skla) môže byť prínosom. Najmä pri novších autách, alebo drahších autách. Nehovoriac o ďalších rizikách, ktoré vás môžu postihnúť (stret so zverou, krubobitie, vandalizmus - poškodenie vozidla neznámym páchateľom či vozidlom).

Príklad z praxe, výmena čelného skla: komplexné poistenie vozidla (Subaru Forester) za cca 480 € ročne, výmena čelného skla 1500 €, alebo poistenie vozidla (BMW X1) na riziko krádež + poistenie čelného skla za cca 160 € ročne, výmena skla 1100 €.

Pri havarijnom poistení rozlišujeme poistenie na novú cenu a obstarávaciu, trhovú cenu vozidla. Väčšina poisťovní ponúka havarijné poistky na novú cenu vozidla (do havarijného poistenia vstupuje cena nového auta), no niektoré zohľadňujú aj vek auta, a umožňujú poistenie na trhovú cenu vozidla (cenu vozidla v čase uzatvárania poistenia).

Havarijné poistky sa štandardne dojednávajú s územnou platnosťou Európa (zvyčajne geografické územie Európy, s výlukou niektorých štátov uvedených v príslušných poistných podmienkach), niektoré poisťovne umožňujú dojednať aj havarijné poistenie len pre územie Slovenska, resp. Českej republiky.

Na novú cenu možno havarijne poistiť zvyčajne max. 10 ročné vozidlá (8 ročné), sú však aj poisťovne, ktoré poistia aj 15 ročné vozidlá. Pri nových vozidlách možno do havarijného poistenia auta použiť cenu nového vozidla uvedenú na faktúre (bez prípadných zliav), pri starších, ojazdených vozidlách, vozidlo oceníme cez kalkulačný oceňovací program poisťovne.

Havarijné poistenie sa zvyčajne dojednáva so spoluúčasťou = je to suma, ktorú klient zaplatí, resp. poisťovňa odráta z poistného plnenia v prípade každej poistnej udalosti z havarijného poistenia. Poistník, resp. držiteľ auta má na výber z rôznych druhov spoluúčasti (od nulovej spoluúčasti, cez pevnú spoluúčasť napr. 50 €, 66 €, 80 €, 150 €, až po spoluúčasti s minimálnou percentuálnou sumou napr. 5% min. 166 €.

Cenu havarijného poistenia ovplyvňuje najmä poistná suma (cena vozidla vstupujúca do havarijného poistenia), značka vozidla a údaje o držiteľovi vozidla (fyzická osoba / firma, trvalý pobyt, škodovosť klienta). Niektoré staršie vozidlá možno výhodnejšie poistiť na trhovú cenu vozidla. Výhodnejšiu, resp. lacnejšiu poistku možno získať vďaka zaujímavým obchodným zľavám, resp. bonusu za bezškodovosť.

Poisťovňa prepláca celkové náklady na opravu motorového vozidla až do výšky všeobecnej ceny vozidla (resp. po hranicu totálnej škody určenú max. percentom zo všeobecnej hodnoty vozidla v zmysle príslušných poistných podmienok – táto sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 70% do 100%). V prípade krádeže, odcudzenia vozidla a jeho úplného zničenia (totálna škoda) poisťovňa vyplatí sumu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote vozidla v čase poistnej udalosti (zníženú o dojednanú spoluúčasť), pri totálnom zničení vozidla poistné plnenie zníži ešte o hodnotu použiteľných zvyškov (vraku) vozidla.