Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Poistenie sedadiel

Poistenie sedadiel, teda úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom (poistenie úrazu vodiča a/alebo nemenovaných členov posádky vozidla) sa vzťahuje na úrazy, ktoré utrpí osoba prepravovaná poisteným motorovým vozidlom.

Poistnou udalosťou je skutočnosť, že poistený v dobe trvania poistenia zomrel v dôsledku úrazu alebo utrpel úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky a to počas jazdy poisteným vozidlom, pri nastupovaní alebo vystupovaní, či v blízkosti vozidla (napr. pri poruche vozidla). Niektoré produkty poistenia sedadiel kryjú aj poistenie popálenín, zlomenín, poskytujú dennú dávku pri hospitalizácii v nemocnici atď.

Cena poistky sedadiel závisí od variantu a rozsahu poistenia (výšky poistných súm, počtu miest vo vozidle), pričom klient má na výber úrazové poistenie sedadiel od viacerých poisťovní.

Získajte vysoké poistné krytie za výhodné ceny. Ročné poistné už od 28 € pre 5-miestne vozidlo! Chráňte svoj život a zdravie vrátane vašich blízkych a ďalších osôb prepravovaných vašim motorovým vozidlom.

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie sedadiel!

  • Smrť následkom úrazu od 15 000 € do 70 000 € na každé sedadlo
  • Trvalá invalidita následkom úrazu od 15 000 € do 70 000 € na každé sedadlo
  • Denné odškodné za pobyt v nemocnici následkom úrazu od 8 € do 35 €
  • Zlomeniny a popáleniny následkom úrazu od 800 € do 3500 €
     

Cena poistky na 5 miestne vozidlo?

Smrť 35 000 € + Trvalá invalidita 35 000 € + denné doškodné 20 € + zlomeniny a popáleniny 2000 € na každé sedadlo za bezkonkurenčných 44 € ročne !

Navštívte nás v našej kancelárii.