Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Poistenie čelného skla (všetkých skiel)

Viete, že najčastejšou škodovou udalosťou na motorových vozidlách je poškodenie čelného skla? A ďalšou skutočnosťou je, že poškodený často nebýva odškodnený z PZP viníka.

Poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) bez potreby dojednania iného poistenia - každý klient bez obmedzenia veku si môže dojedať poistenie skla aj bez PZP alebo havarijného poistenia.

Poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) zahŕňa ochranu voči nasledovným poistným rizikám:

 • náraz na akúkoľvek prekážku,
 • stret s iným účastníkom cestnej premávky,
 • pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.),
 • výbuch,
 • krupobitie, víchrica,
 • stret so zverou počas prevádzky vozidla
 • vandalizmus

Pri poškodení čelného skla (skiel) rozhodne poisťovňa o jeho výmene príp. oprave.

Variant A - poistenie čelného skla:

V prípade výmeny čelného skla sa klient podieľa na poistnej udalosti spoluúčasťou 5 % z poistného plnenia.
V prípade opravy čelného skla je poistné plnenie bez spoluúčasti.

Klient má na výber nasledujúce poistné sumy poistenia čelného skla:

 • Poistná suma 200 € = ročné poistné 56 €
 • Poistná suma 350 € = ročné poistné 70 €
 • Poistná suma 500 € = ročné poistné 84 €
 • Poistná suma 1000 € = ročné poistné 141 €


Variant B - poistenie všetkých skiel (vozidlá do 6,5 t):

V prípade opravy skla sa oprava hradí bez odpočítania spoluúčasti.
V prípade výmeny skla sa odpočíta spoluúčasť 10 %.

Klient ma na výber:

 • Poistná suma 200 € = ročné poistné 49 € (do 3,5 t) - 59 € (nad 3,5 -do 6,5 t)
 • Poistná suma 500 € = ročné poistné 69 € (do 3,5 t) - 79 € (nad 3,5 -do 6,5 t)
 • Poistná suma 800 € = ročné poistné 89 € (do 3,5 t) - 99 € (nad 3,5 -do 6,5 t)

Alebo uzavrite poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) spolu s povinným zmluvným poistením, napr.

 • poistná suma 250 € za 25 € ročne (bez spoluúčasti)
 • poistná suma 350 € za 35 € ročne (bez spoluúčasti)
 • poistná suma 500 € za 50 € ročne (bez spoluúčasti)
 • poistná suma 400 € na všetky sklá za 30 € ročne (aj bez spoluúčasti)

O aktuálnych cenách a možnostiach poistenia skla vás radi poinformujeme v našej kancelárii.