Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

GAP, poistenie finančnej straty

Vďaka GAP poisteniu budete mať dostatok finančných prostriedkov na kúpu nového vozidla v prípade krádeže alebo totálnej škody.

Kúpili ste si auto? Máte dojednané havarijné poistenie? Ani to najlepšie havarijné poistenie vám nezaručí 100% návratnosť investície do kúpy vozidla, nakoľko vozidlo stráca časom na svojej hodnote a jeho trhová, všeobecná hodnota neustále klesá. V prípade totálnej škody alebo krádeže auta môže poistné plnenie z havarijného poistenia predstavovať dokonca len polovicu sumy, ktorú ste do kúpy vozidla investovali. Najmä nové autá počas prvých rokov po kúpe strácajú najviac na svojej hodnote.

Svoju investíciu do kúpy vozidla môžete ochrániť vďaka 100% poisteniu, tzv. GAP poisteniu (poistenie finančnej straty).  GAP poistka vám uhradí rozdiel medzi kúpnou cenou vozidla na faktúre a trhovou, časovou cenou v dobe poistnej udalosti , ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. GAP poistenie vám poskytuje plnú finančnú ochranu na obdobie troch, štyroch resp. piatich rokov na úrovni kúpnej ceny vozidla (v závislosti od variantu poistenia). Klient, ktorý má záujem o uzavretie 100% GAP poistenia, musí mať súčasne uzatvorené aj havarijné poistenie daného vozidlo.

Príklad:
Obstarávacia cena vozidla: 20 000 €
Všeobecná hodnota vozidla v čase poistnej udalosti: 15 000 €
Poistné plnenie z havarijného poistenia (5% spoluúčasť): 14 250 €
GAP poistenie s náhradou spoluúčasti vyplatí: 5 750 €
GAP poistenie bez náhrady spoluúčasti vyplatí: 5 000 €