Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Doživotné poistenie

Uzavrite unikátne životné poistenie na celý život. Jedna zmluva, v ktorej môžete meniť všetko podľa vašej aktuálnej potreby.

Ste starší, no máte záujem sa poistiť voči riziku smrti? Uzavrite poistenie pohrebných nákladov.

Životné poistenie ako ho nepoznáte

Jedna zmluva na celý život. Možné poistiť takmer všetko, kedykoľvek zmeniť poistenie. V ťažkých situáciách možnosť neplatiť poistné a stále budete poistený. V krytí máte aj dennú dávku pri práceneschopnosti a bez potreby dokladovania vášho príjmu. Neváhajte a navštívte nás v našej kancelárii.
 

Poistenie pohrebných nákladov

Je to doživotné, bežne platené poistenie pre prípad smrti. Poistnú sumu si určí klient na základe voľby výšky splátky poistného. V prípade smrti poisteného je vyplatená oprávnenej osobe celá poistná suma, klient má aj možnosť odkupu aktuálnej hodnoty poistenia. Poistenie môže uzavrieť klient až do veku 70 rokov, minimálne poistné už od 10 € mesačne. Poistenie sa uzatvára jednoducho bez skúmania zdravotného stavu.