Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Aké cestovné poistenie vybrať

Ako často chodíte do zahraničia? Chodíte sám alebo s rodinou? Aké cestovné poistenie by malo byť vaše?

Ak cestujete do zahraničia zvyčajne len jeden alebo par krát do roka, na pár dní, malo by vám stačiť krátkodobé cestovné poistenie. Ak cestujete do cudziny častejšie, odporúčame zvážiť celoročné cestovné poistenie (cenovo výhodné je najmä poistenie opakovaných ciest, teda ak nepotrebujete poistiť nepretržitý pobyt v zahraničí). Ak ste viacčlenná rodina, využite rodinné cestovné poistenie.

Uzavrite jednoducho a pohodlne poistku z najširšej ponuky cestovného poistenia:

>>> online výpočet ceny cestovného poistenia

  • Nezabudnite si vytlačiť a zobrať so sebou asistenčnú kartu, kde máte všetky potrebné informácie pre prípad poistnej udalosti, najmä kontaktné telefónne číslo na asistenčnú službu.

V ponuke najširší rozsah krytia:

  • liečebné náklady (aj s neobmedzeným krytím)
  • úrazové poistenie (trvalé následky, smrť následkom úrazu)
  • poistenie batožiny
  • poistenie zodpovednosti za škodu na majetku, živote a zdraví
  • poistenie storna dovolenky či omeškania letu
  • poistenie manuálnej práce, rizikových športov, chronických chorôb
  • poistenie technickej asistencie k vozidlu
  • poistenie domáceho miláčia a poistenie dovolenkovej domácnosti
  • aistenčné služby