Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Poistenie občianskej zodpovednosti kryje škody, ktoré spôsobíte pri bežnom živote (vrátane rekreačného športu aj na dovolenke) inému na živote, zdraví, či majetku. Napríklad neopatrnosťou zhodíte v obchode drahý televízor, pri bicyklovaní poškodíte spätné zrkadlo na odparkovanom vozidle, na lyžovačke poraníte iného lyžiara, zabudnete zastaviť vodovodný kohútik a vytopíte suseda...