Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Poistenie nehnuteľnosti

Investícia do kúpy nehnuteľnosti je jedným z najdôležitejších rozhodnutí väčšiny obyvateľov. Rodinný dom alebo byt predstavujú pre každého z nás zázemie a istotu. No obavy zo zvyšujúceho sa počtu prírodných katastrof, technických havárií, či krádeží a vandalizmu by nemali nechať nikoho ľahostajným v otázke ochrany svojho domova.

Zobrali ste si z banky úver a potrebujete najlacnejšie alebo najvýhodnejšie poistenie rodinného domu alebo bytu? Neváhajte, na počkanie vám uzatvoríme výhodné poistenie nehnuteľnosti a ihneď potvrdíme tlačivo vinkulácie, ktoré banka od vás vyžaduje! Prídite si po najvýhodnejšiu poistku do našej kancelárie.

Poistenie nehnuteľností a poistenie domácností môže zmierniť následky takýchto nepriaznivých okolností. V rámci tohto poistenia možno dojednať i poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, pri ktorom sú kryté škody voči tretím osobám na živote a zdraví, na majetku alebo iné majetkové škody, za ktoré poistený zodpovedá ako vlastník nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu je v rámci niektorých poistných produktov súčasťou poistenia nehnuteľnosti, prípadne ho možno dojednať na poistnú sumu podľa potreby poistníka, vlastníka nehnuteľnosti individuálnou poistnou zmluva.

Poistenie nehnuteľností sa vťahuje na budovy a stavby ako rodinné domy, byty v osobnom vlastníctve, rekreačné chaty, chalupy, garáže, vedľajšie stavby, bytové domy, budovy a stavby vo výstavbe apod.

Poistné riziká, ktoré možno dojednať v rámci poistných produktov:

 • živelná udalosť - požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, tiaž snehu, náraz vozidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení...
 • vnútorný vandalizmus, vonkajší vandalizmus, sprejerstvo
 • krádež vlámaním, lúpež
 • skrat na elektromotore
 • rozbitie skla
 • poškodenie zámkov
 • skrat, prepätie
 • predĺžená záruka spotrebičov
 • úrazové poistenie, pohrebné náklady
 • poistenie právnej ochrany
 • strata dokladov
 • a ďalšie
 • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
 • zodpovednosti za škodu členov domácností