Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Čo je PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, tzv. PZP, upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Povinnosť uzavrieť zákonné poistenie PZP má každý držiteľ vozidla, ktoré je zapísané v evidencii vozidiel a má pridelené evidenčné číslo (taktiež niektoré motorové vozidlá bez evidenčného čísla). Zákonnú poistku potrebujete už pri prvom použití vozidla v cestnej premávke a samozrejme pri prihlasovaní vozidla do evidencie na dopravnom inšpektoráte. Dokladom o uzatvorenom poistení je tzv. biela karta - potvrdenie o poistení zodpovednosti (platí na Slovensku) a tzv. zelená karta (platí v zahraničí).

Zo zákonnej (PZP) poistky poisťovňa uhrádza škody poškodeným osobám, ktoré spôsobí majiteľ, resp. držiteľ vozidla. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené inou osobou, ktorá viedla poistené vozidlo. Poškodený dostane z povinného zmluvného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, poistné plnenie je znížené o amortizáciu (niektoré poisťovne poskytujú poistné plnenie bez amortizácie). Škody na vlastnom vozidle (škodcu, vinníka) poisťovňa z PZP neprepláca, túto škodu možno likvidovať z havarijnej poistky škodcu (ak má dojednané havarijné poistenie).

Trh PZP sa vyznačuje silnou konkurenciou. Každá poisťovňa pri stanovení ceny poistky zohľadňuje konkrétne parametre a údaje o vozidle a držiteľovi vozidla, z toho dôvodu sa môžu povinné zmluvné poistky pre toho istého majiteľa vozidla v rôznych poisťovniach cenovo líšiť aj niekoľko desiatok či sto eur. Ponúkame Vám najlacnejšie a najvýhodnejšie zákonné poistenie aj vďaka tomu, že sprostredkujeme povinné zmluvné poistenie všetkých poisťovní na jednom mieste s uplatnením maximálnych dostupných zliav, klientsky servis a starostlivosť o vaše poistenie je samozrejmosťou.

Poistenie môžete uzavrieť priamo v našej kancelárii alebo jednoducho a pohodlne online cez internet, poistite sa cez našu ⇒ poistnú kalkulačku PZP.

Prečo sa poistiť online cez nás?

  • na výber máte ponuky všetkých poisťovní so všetkými možnými zľavami
  • okamžitá platnosť poistenia
  • v prípade potreby (zmena údajov, zrušenie zmluvy, nahlásenie škodovej udalosti...) sme Vám k dispozícii online alebo všetko vybavíte v našej kancelárii v Brezne
  • sme jediné online poistenie s kanceláriou vo Vašej blízkosti