Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Čo je PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, tzv. PZP, upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Povinnosť uzavrieť zákonné poistenie PZP má každý držiteľ vozidla, ktoré je zapísané v evidencii vozidiel a má pridelené evidenčné číslo (taktiež niektoré motorové vozidlá bez evidenčného čísla). Zákonnú poistku potrebujete už pri prvom použití vozidla v cestnej premávke a samozrejme pri prihlasovaní vozidla do evidencie na dopravnom inšpektoráte. Dokladom o uzatvorenom poistení je tzv. zelená karta.

Zo zákonnej (PZP) poistky poisťovňa uhrádza škody poškodeným osobám, ktoré spôsobí majiteľ, resp. držiteľ vozidla. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené inou osobou, ktorá viedla poistené vozidlo. Poškodený dostane z povinného zmluvného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, poistné plnenie je znížené o amortizáciu (niektoré poisťovne poskytujú poistné plnenie bez amortizácie). Škody na vlastnom vozidle (škodcu, vinníka) poisťovňa z PZP neprepláca, túto škodu možno likvidovať z havarijnej poistky škodcu (ak má dojednané havarijné poistenie).

Trh PZP sa vyznačuje silnou konkurenciou. Každá poisťovňa pri stanovení ceny poistky zohľadňuje konkrétne parametre a údaje o vozidle a držiteľovi vozidla, z toho dôvodu sa môžu povinné zmluvné poistky pre toho istého majiteľa vozidla v rôznych poisťovniach cenovo líšiť aj niekoľko desiatok či sto eur. Ponúkame Vám najlacnejšie a najvýhodnejšie zákonné poistenie aj vďaka tomu, že sprostredkujeme povinné zmluvné poistenie všetkých poisťovní na jednom mieste s uplatnením maximálnych dostupných zliav, klientsky servis a starostlivosť o vaše poistenie je samozrejmosťou.

Poistenie môžete uzavrieť priamo v našej kancelárii alebo jednoducho a pohodlne online cez internet, poistite sa cez našu ⇒ poistnú kalkulačku PZP.

Prečo sa poistiť online cez nás?

  • na výber máte ponuky všetkých poisťovní so všetkými možnými zľavami
  • okamžitá platnosť poistenia
  • v prípade potreby (zmena údajov, zrušenie zmluvy, nahlásenie škodovej udalosti...) sme Vám k dispozícii online alebo všetko vybavíte v našej kancelárii v Brezne
  • sme jediné online poistenie s kanceláriou vo Vašej blízkosti