Zmeny v druhom pilieri (SDS)

V dôsledku novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, sa od 1. septembra 2012 otvára II. dôchodkový pilier na obdobie 5 mesiacov, t. j. od 1.9.2012 do 31.1.2013, čím sa umožňuje fyzickým osobám vstúpiť do II. piliera (sporiť si na dôchodok v DSS) alebo vystúpiť súčasným sporiteľom z II. dôchodkového piliera. Pre viac informácií o vstupe do druhého piliera, resp. výstupe z II. piliera, čítajte tu.

Ďalšie zmeny v starobnom dôchodkovom sporení (II. pilieri):

  • príspevok do II. piliera sa od 1.9.2012 do konca roka 2016 znižuje z 9 % na 4 % hrubej mzdy
  • od roku 2017 sa bude postupne zvyšovať sadzba o 0,25 % za každý rok na konečnú úroveň 6 % v roku 2024
  • vstup do II. piliera nebude povinný, ale dobrovoľný, a to do 35 rokov veku fyzickej osoby
  • sporitelia si môžu dobrovoľne sporiť (daňovo zvýhodnené budú 2 % z hrubej mzdy)
  • sporiteľ môže sporiť v garantovanom alebo  negarantovanom fonde
  • poplatok za vedenie dôchodkového účtu zostáva 1 %, poplatok za správu garantovaného aj negarantovaného fondu zostáva 0,3 %,  výnosový poplatok stúpne z 5,6 % na 10 %
     

Chcete vstúpiť do druhého piliera? Chcete zmeniť Vašu DSS? Kontaktujte a navštívte nás v Brezne.