Úvod › Poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľov

Každý zodpovedný podnikateľský subjekt by mal dbať na ochranu svojho majetku pred rizikami, ktorým pri svojom podnikaní čelí. Podnikateľ vynakladá nemalé finančné prostriedky na zaobstaranie hnuteľného a nehnuteľného majetku potrebného k výkonu podnikateľskej činnosti, z toho dôvodu sa poistenie podnikateľského majetku stáva nevyhnutným.

Čo možno poistiť?

 • Nehnuteľný a hnuteľný majetok
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Stavebno-montážne poistenie
 • Poistenie prepravy
 • Poistenie výstav a veľtrhov
 • Poistenie pre zahraničné cesty
 • Poistenie lietadiel a leteckých rizík
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie štatutárnych orgánov
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie motorových vozidiel