Úvod › Životné poistenie

Životné poistenie

Kto rozmýšľa nad životným poistením, má na výber niekoľko variantov poistenia. Výber konkrétnej životnej poistky by mal odrážať požiadavky a potreby klienta: tradičné kapitálové životné poistenie, modernejšie investičné životné poistenie, detské životné poistenie alebo rizikové poistenie bez sporiacej zložky.

Kapitálová životná poistka má pre klienta niekoľko výhod. Už pri podpise zmluvy vie, koľko dostane od poisťovne, ak sa dožije konca zmluvy. Okrem toho má možnosť získať ďalší výnos v podobe podielu na výnose poisťovne. Ročný výnos je garantovaný až do konca trvania zmluvy, bez ohľadu na to, akú výšku majú úrokové sadzby na trhu.

Úročenie kapitálových poistiek je konzervatívne, veľkým rizikom pre úspory je inflácia. Tá môže byť vyššia ako miera zhodnotenia peňazí. Štatistiky z akciových trhov ukazujú, že zhodnotenie 8 % - 12 % ročne je reálne pri dodržaní stanoveného investičného horizontu. Investičné životné poistenie sa vyznačuje vysokou flexibilitou, negarantuje však úrok, ale dáva možnosť vybrať si investičnú stratégiu – od málo ziskovej a pomerne istej až po ziskovú, ale rizikovú. Riziko zhodnotenia sa tak presúva na klienta.

Rizikové životné poistenie je určené najmä pre klientov, ktorí majú rôzne finančné záväzky (napr. hypotéka) a od ich príjmu závisia ďalšie osoby (živitelia rodiny). Riziková poistka zabezpečí v prípade úmrtia poisteného výplatu dojednanej poistnej sumy pozostalým. V rizikovom poistení si už možno dnes dojednať krytie na akékoľvek riziká (denných dávok vrátane PN, chorôb a operácií, kritických chôrôb).

Detské životné poistenie, či už detské kapitálové poistenie alebo detské investičné poistenie, je jednou z možností ako zabezpečiť dieťaťu úrazové poistenie (keďže najmä deti a mládež sú vystavené zvýšenému riziku úrazov) a sporenie finančných prostriedkov, ktoré v dospelosti môžu poslúžiť ako štartovné do života, dar alebo na ďalšie štúdium. Odkladaním malých pravidelných čiastok tak môžete v budúcnosti pomôcť svojmu potomkovi v jeho ďalšej etape života.

Hľadáte moderné a flexibilné životné poistenie?

  • s neobmedzeným počtom poistených na jednej zmluve
  • maximálne flexibilné - možno meniť úplne všetko
  • s možnosťou sporiť s garantovaným úrokom alebo cez investičné, podielové fondy (kedykoľvek možno zmeniť stratégiu)
  • zmluvu možno zrušiť bez poplatku, alebo predčasne vybrať nasporené peniaze v zmysle poistných podmienok
  • široký rozsah komplexného krytia
  • poistenie pre každého už od 0 rokov

Neváhajte a navšívte našu kanceláriu v Brezne.