Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Kancelária otvorená pre všetky osoby
pondelok - švrtok 8:00 - 15:00 hod.
piatok 8:00 - 12:00 hod.

Partneri

Finančné inštitúcie, s ktorými spolupracujeme a adresy sídla spoločností.

 

Aegon Slovensko
Viac informácií o AEGON životnej poisťovni a poistných produktoch AEGON poisťovne

Slávičie údolie 106, 811 06 Bratislava

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Viac informácií o Allianz - Slovenskej poisťovni a poistných produktoch Allianz - Slovenskej poisťovne

Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

AXA pojišťovna a.s.
Viac informácií o AXA poisťovni a poistných produktoch AXA poisťovne

Kolárska 6, 811 06 Bratislava

AXA Assistance

Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha

Colonnade Insurance S.A.
Viac informácií o Colonnade poisťovni a poistných produktoch Colonnade poisťovne

Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

ČSOB Poisťovňa a.s.
Viac informácií o ČSOB poisťovni a poistných produktoch ČSOB poisťovne

Žiškova 11, 811 02 Bratislava

Generali Poisťovňa, a.s.
Viac informácií o Generali poisťovni a poistných produktoch Generali Poisťovne

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Genertel Poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Groupama poisťovňa, a.s.
Viac informácií o Groupama poisťovni a poistných produktoch Groupama poisťovne

Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Komunálna poisťovňa, a.s.
Viac informácií o Komunálnej poisťovni a poistných produktoch Komunálnej poisťovne

Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Kooperativa poisťovňa, a.s.
Viac informácií o Kooperativa poisťovni a poistných produktoch Kooperativa poisťovne

Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Union poisťovňa, a. s.
Viac informácií o Union poisťovni a poistných produktoch Union poisťovne

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 

UNIQA poisťovňa, a.s.
Viac informácií o UNIQA poisťovni a poistných produktoch UNIQA poisťovne

Krasovského 15, 850 00 Bratislava

Wűstenrot Poisťovňa, a.s.
Viac informácií o Wustenrot poisťovni a poistných produktoch Wustenrot poisťovne

Karadžičova 17, 825 22 Bratislava

Novis Poisťovňa, a.s.
Viac informácií o NOVIS poisťovni a poistných produktoch NOVIS poisťovne

Nám. Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava

DEFEND INSURANCE s.r.o

NN Životná  poisťovňa, a.s

VÚB Leasing, a.s.

Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava

ČSOB Leasing, a.s.

Oberbank Leasing s.r.o.

Home Credit Slovakia, a.s

Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava

Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava

Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany