Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Komunálna poisťovňa, a.s.

v zastúpení Merkury Broker 0918 555 034

  • zahájila svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou 1. januára 1994
  • je členom európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group
  • svoje služby poskytuje najmä komunálnej sfére, ale zabezpečuje tiež poistnú ochranu mestám, obciam, podnikateľským subjektom a občanom.

Ak ste sa rozhodli uzavrieť poistenie v Komunálnej poisťovni v Brezne, kontaktujte a navštívte našu kanceláriu v Brezne na ul. Boženy Němcovej 2, radi Vám odporučíme a dojednáme poistenie podľa Vašich požiadaviek.

Upozornenie: komplexný servis súvisiaci s poistnou zmluvou (zmeny, informácie, poradenstvo, hlásenie a likvidácia poistnej udalosti, na už existujúcich zmluvách) poskytujeme len klientom, ktorí uzatvorili poistnú zmluvu cez našu spoločnosť, t.j. Merkury Broker!

Z poistných produktov Komunálnej poisťovne vyberáme:

- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
- havarijné poistenie (Autobonus)
- GAP poistenie
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom voči zamestnávateľovi
- poistenie majetku občanov (ProDomo)
- poistenie majetku miest, obcí, právnických osob
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie podnikateľov a firiem

Kontakt: 0918 555 034, info@poistenie-brezno.sk