ÚvodPZP zákonné poistenie › Výpoveď PZP poistky

Výpoveď PZP poistky

Výpoveď PZP musí byť doručená poisťovni, v ktorej máte poistené motorové vozidlo, aspoň šesť týždňov pred koncom poistného obdobia (výročím zmluvy), v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Komu poistné obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra, musí podať výpoveď povinného zmluvného poistenia najneskôr do 19. novembra. V tento deň nestačí výpoveď poslať poštou, ale už musí byť doručená v poisťovni. Stiahnite si tlačivo výpovede, vyplňte, vytlačte, podpíšte a odošlite poštou doporučene na adresu vašej poisťovne (alebo odneste osobne na pobočku poisťovne).

Neodkladajte výpoveď poistnej zmluvy na poslednú chvíľu!

Poistnú zmluvu treba vypovedať (zrušiť) aj pri predaji vozidla / zmene držiteľa vozidla a vyradení vozidla z evidencie / zániku vozidla. Požiadajte poisťovňu o ukončenie poistnej zmluvy, pričom poistenie zanikne k rozhodnému dňu a poisťovňa vám vráti nespotrebované (prebytkové) poistné.


Výpoveď poistnej zmluvy PZP pred koncom poistného obdobia

Výpoveď poistnej zmluvy PZP z dôvodu zmeny vlastníka

POZOR! Výpoveď poistenia posielajte na adresu poisťovne, v ktorej máte poistnú zmluvu - adresy poisťovní najdete aj tu!