Úvod › Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Kto chce byť úrazovo poistený (no nechce si sporiť), nemal by voliť životnú poistku, ale úrazovú poistku. V dnešnej dobe plnej zhonu sú ľahšie či vážnejšie úrazy s trvalými následkami (čiastočná, trvalá invalidita), v horšom prípade smrteľné úrazy, súčasťou každodenného života a asi neexistuje človek, ktorý by nezažil, nepoznal alebo nemal vo svojom okolí niekoho, kto utrpel nejaký úraz. Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu.

Čo možno poistiť cez úrazové poistky:

 • trvalé následky úrazu (lineárne a progresívne plnenie)
 • smrť v dôsledku úrazu
 • denné odškodné počas doby hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu
 • ďalšie pripoistenia (napr. liečebné a zachraňovacie náklady s asistenciou, zodpovednosť za škodu)


Kto potrebuje širšiu poistnú ochranu, môže využiť moderné produkty rizikového životného poistenia.

Rizikové životné poistenie

Vyskladajte si poistnú ochranu podľa vašich potrieb a všetko za výhodnú cenu:

 • Smrť
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu (aj s progresívnym plnením)
 • Denné odškodné pri hospitalizácii z dôvodu úrazu alebo choroby
 • Denné odškodné za nevyhnutnú dobu liečby úrazu
 • Denná dávka v prípade práceneschopnosti (PN)
 • Chirurgické zákroky a operácie
 • Kritické (civilizačné) choroby
 • Invalidita

Rizikové životné poistenie možno dojednať na jednej zmluve aj pre väčší počet osôb (aj bez príbuzenského vzťahu), pričom každá osoba môže mať rôzne, iné pripoistenia.

Nechcú vás nikde poistiť kvôli zlému zdravotnému stavu alebo, že ste invalid?

Máme aj pre vás riešenie, môžete uzavrieť poistenie za výhodnú cenu na nasledovné riziká - smrť, smrť úrazom, trvalé následky úrazu, denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu.

Neváhajte a navštívte našu kanceláriu!