ÚvodPZP zákonné poistenie › Povinné zmluvné poistenie PZP

Povinné zmluvné poistenie PZP

Povinnosť uzavrieť zákonné poistenie PZP má každý držiteľ vozidla, ktoré je zapísané v evidencii vozidiel a má pridelené evidenčné číslo (taktiež niektoré motorové vozidlá bez evidenčného čísla). Zákonnú poistku potrebujete už pri prvom použití vozidla v cestnej premávke a samozrejme pri prihlasovaní vozidla do evidencie na dopravnom inšpektoráte. Dokladom o uzatvorenom poistení je tzv. biela karta - potvrdenie o poistení zodpovednosti (platí v SR) a tzv. zelená karta (platí v zahraničí).

Zo zákonnej (PZP) poistky poisťovňa uhrádza škody poškodeným osobám, ktoré spôsobí majiteľ, resp. držiteľ vozidla. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené inou osobou, ktorá viedla poistené vozidlo. Poškodený dostane z povinného zmluvného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, poistné plnenie je znížené o amortizáciu. Škody na vlastnom vozidle (škodcu) poisťovňa z PZP neprepláca, túto škodu možno likvidovať z havarijnej poistky škodcu (ak má dojednané havarijné poistenie).

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, tzv. PZP, upravuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Trh PZP sa vyznačuje silnou konkurenciou. Každá poisťovňa pri stanovení ceny poistky zohľadňuje konkrétne parametre a údaje o vozidle a držiteľovi vozidla, z toho dôvodu sa môžu povinné zmluvné poistky pre toho istého majiteľa vozidla v rôznych poisťovniach líšiť aj niekoľko desiatok či sto eur. Ponúkame Vám najlacnejšie a najvýhodnejšie zákonné poistenie aj vďaka tomu, že sprostredkujeme povinné zmluvné poistenie 10 poisťovní na jednom mieste s uplatnením maximálnych dostupných zliav, doživotný klientsky servis je samozrejmosťou.

Vyberáme a dojednávame pre Vás povinné zmluvné poistenie od poisťovne:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.
 • Genertel
 • ASTRA poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie môžete dojednať aj z pohodlia domova cez internet prostredníctvom PZP kalkulačky.