Úvod › Právna ochrana

Poistenie právnej ochrany

Počet rôznych sporov v bežnom i pracovnom živote neustále narastá. Napriek tomu, že sme presvedčení o svojej pravde, resp. správnom postupe, často sa neodvážime postaviť (najmä zo strachu alebo neznalosti) proti „obrazne“ silnejšej strane protivníka. V takomto prípade by mohlo byť riešením poistenie právnej ochrany, ktoré vám zabezpečí:

 • non-stop linku právneho poradenstva (24 hodín denne), kde Vám tím špecialistov pomôže pri riešení vzniknutého problému
 • okamžité telefonické tlmočenie pri jednaní s políciou
 • zastupovanie v mimosúdnom a súdnom konaní – osobný právnik bude pripravený hájiť Vaše právo
 • úhradu všetkých správnych, súdnych poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie v prípade sporu
 • žiadne poplatky súvisiace s uplatňovaním práv a oprávnených záujmov
 • poistnú sumu až 35 000 €
 • náklady na zloženie kaucie až do výšky 10 500 €

Poistenie právnej ochrany je určené pre:

 • fyzické osoby – nepodnikateľov
 • fyzické osoby – podnikateľov (SZČO), ale iba na ochranu v prípadoch, ktoré súvisia s ich súkromným životom
 • fyzické osoby – podnikateľov (SZČO) a právnické osoby
 • autodopravcov