Úvod › Poistenie čelného skla (skiel)

Poistenie čelného skla (všetkých skiel)

Poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) pre každé vozidlo, poistite si len sklo bez potreby dojednania iného poistenia (každý klient bez obmedzenia veku si môže dojedať poistenie skla aj bez PZP alebo havarijného poistenia).

Poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) zahŕňa poistné riziká pre poškodenie alebo zničenie čelného skla:

 • náraz na akúkoľvek prekážku,
 • stret s iným účastníkom cestnej premávky,
 • pád akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.),
 • výbuch,
 • krupobitie, víchrica,
 • stret so zverou počas prevádzky vozidla
 • vandalizmus

Pri poškodení čelného skla (skiel) rozhodne poisťovňa o jeho výmene príp. oprave.

Variant A - poistenie čelného skla:

V prípade výmeny čelného skla sa klient podieľa na poistnej udalosti spoluúčasťou 5 % z poistného plnenia.
V prípade opravy čelného skla je poistné plnenie bez spoluúčasti.

Klient má na výber nasledujúce poistné sumy poistenia čelného skla:

 • Poistná suma 200 € = ročné poistné 51 €
 • Poistná suma 350 € = ročné poistné 64 €
 • Poistná suma 500 € = ročné poistné 77 €
 • Poistná suma 1000 € = ročné poistné 129 €


Variant B - poistenie všetkých skiel (vozidlá do 6,5 t):

V prípade opravy skla sa oprava hradí bez odpočítania spoluúčasti.
V prípade výmeny skla sa odpočíta spoluúčasť 10 %.

Klient ma na výber:

 • Poistná suma 200 € = ročné poistné 49 € (do 3,5 t) - 59 € (nad 3,5 -do 6,5 t)
 • Poistná suma 500 € = ročné poistné 69 € (do 3,5 t) - 79 € (nad 3,5 -do 6,5 t)
 • Poistná suma 800 € = ročné poistné 89 € (do 3,5 t) - 99 € (nad 3,5 -do 6,5 t)

Alebo uzavrite poistenie čelného skla (resp. všetkých skiel) spolu s povinným zmluvným poistením, napr.

 • poistná suma 250 € za 25 € ročne (bez spoluúčasti)
 • poistná suma 350 € za 35 € ročne (bez spoluúčasti)
 • poistná suma 500 € za 50 € ročne (bez spoluúčasti)
 • poistná suma 400 € na všetky sklá za 30 € ročne (aj bez spoluúčasti)