ÚvodHavarijné poistenie › Poistenie auta: krádež, živel, vandalizmus, zver

Poistenie auta proti krádeži, živelej udalosti, vandalizmu, zrážky so zverou a ďalším rizikám

Bojíte sa poškodenia vozidla neznámym páchateľom, živlom, zverou alebo jeho odcudzenia? Nechcete za toto poistenie platiť drahú poistku? Nemusíte...

Vyskladajte si poistenie podľa seba, kombináciu rizík podľa potreby:

  • nezavinená havária
  • vandalizmus
  • živelné udalosti (požiar, výbuch, úder blesku, náraz lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuv lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie...)
  • zver alebo stret so zverou
  • krádež alebo lúpež vozidla alebo jeho časti

Pripoistiť si možno aj:

  • väčší rozsah asistenčných služieb
  • čelné sklo
  • batožinu
  • úraz dopravovaných osôb
  • náhradné vozidlo

 Na výber máte viacero spoluúčasti, vrátane poistenia bez spoluúčasti.

Poistiť možno až 10 - 15 ročné vozidlá.

Cena poistky sa odvíja od značky vozidla, objemu, výkonu a veku vozidla, zvolenej spoluúčasti, územnej platnosti, rozsahu poistného krytia (pripoistenia) a veku a trvalého pobytu držiteľa vozidla.