ÚvodHavarijné poistenie › Havarijné poistenie (kasko)

Havarijné poistenie (kasko)

Havarijné poistenie, tiež nazývané kasko, je dobrovoľné, nepovinné poistenie, vďaka ktorému majiteľovi, resp. držiteľovi vozidla poisťovňa poskytne poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou zvyčajne je krádež alebo poškodenie vozidla. Majiteľ vozidla tak má zdroje na jeho opravu alebo kúpu nového auta, pričom si môže vybrať poistenie konkrétnych rizík, či už poistenie proti krádeži, havárii, poškodeniu vozidla a čelného skla / všetkých skiel, vandalizmu, živelným udalostiam, resp. sa môže rozhodnúť pre ďalšie pripoistenia ako napr. úrazové poistenie členov posádky vozidla, náhradné vozidlo, poistenie právnej ochrany, či batožiny a pod.

Ak financujete motorové vozidlo cez leasing alebo úver, finančná spoločnosť (leasingová spoločnosť) od vás požaduje havarijnú poistku počas doby financovania, splácania vozidla, v takomto prípade je poistné plnenie vinkulované v prospech tejto spoločnosti (vinkulácia).

Havarijné poistky sa štandardne dojednávajú s územnou platnosťou Európa (zvyčajne geografické územie Európy, s výlukou niektorých štátov uvedených v príslušných poistných podmienkach), niektoré poisťovne umožňujú dojednať aj havarijné poistenie len pre územie Slovenska, resp. Českej republiky.

Pri havarijnom poistení rozlišujeme poistenie na novú cenu a obstarávaciu, trhovú cenu vozidla. Väčšina poisťovní ponúka havarijné poistky na novú cenu vozidla (do havarijného poistenia vstupuje cena nového auta), no niektoré umožňujú aj poistenie na trhovú cenu vozidla (cenu vozidla v čase uzatvárania poistenia).

Na novú cenu možno havarijne poistiť zvyčajne max. 10 ročné vozidlá (niekde 7 ročné), pri poistení na trhovú cenu 15 ročné vozidlá. Pri nových vozidlách možno do havarijného poistenia auta použiť cenu nového vozidla uvedenú na faktúre (bez prípadných zliav), pri starších, ojazdených vozidlách vozidlo oceníme podľa požiadaviek konkrétnej poisťovne, resp. cez kalkulačný oceňovací program poisťovne.

Havarijné poistenie sa zvyčajne dojednáva so spoluúčasťou = je to suma, ktorú klient zaplatí, resp. poisťovňa odráta z poistného plnenia v prípade každej poistnej udalosti z havarijného poistenia. Poistník, resp. držiteľ auta má na výber z rôznych druhov spoluúčasti (od nulovej spoluúčasti, cez pevnú spoluúčasť napr. 66 €, 150 €, až po spoluúčasti s minimálnou sumou napr. 5% min. 166 €.

Cenu havarijného poistenia ovplyvňuje najmä poistná suma (cena vozidla vstupujúca do havarijného poistenia), značka vozidla a údaje o držiteľovi vozidla (fyzická osoba / firma, trvalý pobyt, škodovosť klienta). Niektoré staršie vozidlá možno výhodnejšie poistiť na trhovú cenu vozidla. Výhodnejšiu, resp. lacnejšiu poistku možno získať vďaka zaujímavým obchodným zľavám, resp. bonusu za bezškodovosť.

Vyberáme a dojednávame pre Vás havarijné poistenie od:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s.
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • Groupama poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A.
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wűstenrot poisťovňa, a.s.
 • ASTRA poisťovňa
 • Genertel

Chcete najlacnejšie poistenie proti krádeži vozidla a ďalším rizikám? Čítajte viac o poistení proti krádeži auta.