ÚvodHavarijné poistenie › Havarijná poistka staršieho auta

Havarijná poistka staršieho auta

Mnoho majiteľov, najmä starších vozidiel, považuje poistenie svojho auta na novú cenu za pridrahé, resp. „nespravodlivé“, keďže aktuálna hodnota ojazdeného vozidla je neporovnateľne nižšia ako poistná suma – cena nové vozidla. V takom prípade by lacnejším riešením pre niektorých majiteľov starších vozidiel mohlo byť havarijné poistenie na trhovú hodnotu vozidla, teda hodnotu vozidla zohľadňujúcu vek a stav vozidla v čase uzatvárania havarijnej poistky.

V tomto prípade treba rozlíšiť „štandardné“ havarijné poistky, pri ktorých poisťovňa prepláca celkové náklady na opravu motorového vozidla až do výšky všeobecnej ceny vozidla (resp. po hranicu totálnej škody určenú max. percentom zo všeobecnej hodnoty vozidla v zmysle príslušných poistných podmienok – táto sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 70% do 100%). V prípade krádeže, odcudzenia vozidla a jeho úplného zničenia (totálna škoda) poisťovňa vyplatí sumu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote vozidla v čase poistnej udalosti (zníženú o dojednanú spoluúčasť), pri totálnom zničení vozidla poistné plnenie zníži ešte o hodnotu použiteľných zvyškov (vraku) vozidla.